Lokalita

Obytný súbor Domy v Prievoze vyrastá na Martinskej ulici, v stabilizovanej pôvodnej časti Prievozu. Územie neponúka možnosti na zahusťovanie, takže majitelia víl nemusia mať obavu zo stavebného ruchu. V tejto zóne sa nachádza prevažne nízkopodlažná rodinná zástavba a len veľmi málo budov vyšších ako 3 poschodia. Martinská ulica je slepá, neslúži na tranzit, ale len pre obyvateľov tunajších domov. Preto je pokojná a bezpečná. Blízky Csákyho kaštieľ s parkom je miestom na príjemné prechádzky, v bezprostrednom okolí je dostatok príležitostí na športovanie, nachádza sa tu aj niekoľko reštaurácií, detské jasle, škôlka a ďalšie prevádzky občianskej vybavenosti. Lokalita starého Prievozu je obľúbená a veľmi vyhľadávaná. Jej atraktivitu podčiarkuje minimum príležitostí na ďalšiu výstavbu. Projekt Domy v Prievoze sú jedinou novostavbou určenou na rodinné bývanie v tejto časti mesta. Sú preto ideálnou investíciou, ktorej cena určite porastie.

Verejné inštitúcie:

Voľný čas:

Obchody a služby:

Doprava: